Upoznaj FairShares

FairShares model je istovremeno filozofija poslovanja, ali i metodologija za stvaranje i redizajn poduzeća, zadruga, asocijacija i partnerskih inicijativa koje istinski i u potpunosti prepoznaju osnivače, zaposlenike, korisnike i ulagače kao ravnopravne partnere. 

U FairShares sustavu svi koji pridonose stvaranju bogatstva imaju legalno i moralno pravo sudjelovati u njegovoj raspodjeli kao i u odlukama kako dalje investirati. Tri su vrste investicija koje stvaraju spomenuto bogatstvo: ulaganja financijskog i ekonomskog kapitala (npr. zarađivanje novca i resursa), ulaganja u socijalni kapital (npr. privlačenje kupaca i osnivanje lanaca opskrbe) i ulaganja u ljudski i intelektualni kapital (npr. razvijanje vještina i stvaranje ideja). Tako zaposlenici, korisnici, investitori i osnivači mogu imati dionice koje im omogućavaju tri osnovna prava: prvi je pravedni udio u raspodjeli dobiti; drugi je sudjelovanje u odlučivanju u pitanjima politike ili upravljanja tvrtkom dok je treći sudjelovanje u društvenoj revizija i uključivanju ostalih zainteresiranih dionika u procese odlučivanja. 

Uspjeh poslovanja unutar FairShares modela u velikoj mjeri ovisi upravo o kvaliteti međusobne interakcije, a ne o visini uloženog kapitala.