Sudjelovanje na nacionalnoj konferenciji “Mladi – generacija koja dolazi”

Imali smo priliku sudjelovati na trodnevnoj konferenciji “Mladi – generacija koja dolazi” u Samoboru. U nastavku pročitajte više o temi konferencije i HUKI-jevom sudjelovanju! 

Mladi – generacija koja dolazi

“Mladi – generacija koja dolazi” je nacionalna konferencija organizirana od strane udruge Zamisli koja se održala u Samoboru 26.11.2021. Cilj konferencije je kroz inovativne i “youth friendly” metode raspravljati o položaju mladih i organizacija koje rade s mladima i u korist mladih u Hrvatskoj kako bismo ukazali na probleme mladih, sudjelovali u kreiranju boljih politika za mlade na lokalnoj i regionalnoj razini i u zagovaranju boljih mogućnosti za mlade kroz iskazivanje potreba mladih, a sve s ciljem većeg aktiviranja mladih u društvu.

 

SAJAM DOBRih PRAKSi

U sklopu konferencije održao se i Sajam dobrih praksi dana 26.11.2021. na kojem je pružena prilika organizacijama koje rade s mladima i u korist mladih iz svih dijelova Hrvatske da predstave svoj rad i najuspješnije projekte drugim sudionicima konferencije. Cilj Sajma dobrih praksi je pokrenuti dijalog između organizacija koje rade s mladima i u korist mladih te pokazati raznovrsnost i kvalitetu programa civilnog sektora mladih.

HUKI na konferenciji

 
Kao udruga koja provodi brojne projekte usmjerene populacijih mladih, HUKI je na konferenciji imao priliku sudjelovati na Sajmu dobrih praksi te predstaviti viziju i misiju udruge, projekte koje provodi te gospodarsku djelatnost razvijenu uz potporu EU u okviru ESF projekta “Fair Share model društvenog poduzetništva među mladima”
 
mladi - konferencija koja dolazi
 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.