Pokrenut projekt ‘Fair share model razvoja društvenog poduzetništva među mladima’

Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) 5. listopada 2020. započeo je s provedbom projekta “Fair share model razvoja društvenog poduzetništva među mladima” ukupnog trajanja dvije godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 627.613,76 kn. 

Motiv projekta je transformacija poslovanja HUKI neprofitne organizacije prema načelima društvenog poduzetništva. 

Za trajanja projekta provoditi ćemo osposobljavanje nezaposlenih članova udruge kako bi ojačali njihovu poziciju na tržištu rada, podupirat ćemo društvene poduzetnike na hrvatskom tržištu te raditi na povećanju vidljivosti ovog modela poslovanja.