HUKI Edu okupio više od 70 mladih

HUKI Edu serija je predavanja i radionica za osposobljavanje nezaposlenih članova udruge Hrvatski ured za kreativnosti iz područja društvenog poduzetništva, event managementa i mekih vještina. Program se provodio u sklopu projekta ‘Fair share model razvoja društvenog poduzetništva među mladima’ pod elementom ‘Jačanje kapaciteta novog i postojećeg pravnog subjekta i nezaposlenih članova udruge za provedbu društveno poduzetničkih aktivnosti’ od 12. do 26. travnja.


Program je okupio  više od 70 mladih HUKI-evaca koji su stekli nova znanja potrebna za realizaciju gospodarske djelatnosti i usluga koje će udruga proizvesti u sklopu transformacije organizacije u društveno poduzeće. Članovi su osnaženi i s novim vještinama kojim postaju konkurentniji na tržištu rada. Predavači HUKI Edu programa su:

  • Alen Halilović iskusni voditelj projekata koji se trenutno bavi EU temama vezanim za kohezijsku politiku i regionalni razvoj, istraživanjima, analizama i sveobuhvatnim pregledima u području europskih fondova.
  • Andrej Hanzir, Voditelj odjela inovacija i projekata u HUKI-u, koji ima bogato iskustvo u vođenju raznih event projekata i kreiranju društvenih inovacija.
  • Poduzetnica i inženjerka elektrotehnike Tea Zavacki koja radi kao savjetnik za suvremene poduzetnike i brojne poznate kompanije.

Mladi nezaposleni članovi udruge su kroz interaktivna predavanja i radionice upoznali društveno poduzetništvo, njegove karakteristike i primjere dobre prakse te su razradili vlastite ideje kroz seriju domaćih zadaća i izradu strategije. U modulu vezanom za event management učili su o osnovama projektnog management, kako identificirati i upravljati dionicima i kako koristiti tehnologije kao pomoć pri provedbi projekata. Tokom radionica o mekim vještinama naučili su o uspješnom komuniciranju i donošenju odluka, kreativnom i kritičkom razmišljanju, prednostima rada u timu i govoru tijela.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.